Uprava i Nadzorni odbor

Uprava društva

  • Hrvoje Pezić, predsjednik Uprave
  • Ljilja Vasilj-Starčić, članica Uprave

Nadzorni odbor

  • Tomislav Rajić – predsjednik Nadzornog odbora
  • Romana Pezić – zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
  • Zoran Ivasović – član Nadzornog odbora

Besplatni info telefon 0800 50 80