fbpx

Transportna osiguranja

Sve brodice i jahte registrirane u Hrvatskoj, motora snage iznad 15 kW moraju imati obvezno osiguranje odgovornosti od upotrebe plovila. Ovo osiguranje obvezno je i za vlasnike inozemnih brodica i jahti koje ulaze u teritorijalno more RH, za štete koje mogu nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja. Program osiguranja plovila obuhvaća obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice/jahte i kasko osiguranje brodica i jahti.

Kasko osiguranje brodica i jahti obuhvaća osiguranje trupa, pogonskih strojeva i opreme plovila uz mogućnost dodatnih osiguranja raznih uzgrednih interesa. Osigurani su oprema i uređaji koji se uobičajeno isporučuju s plovilom pri prodaji. Dodatna i posebna oprema, kao i oprema za lov i ribolov, osigurani su ako se to posebno ugovori.

Brodice i jahte osiguravaju se uz uvjet da su upisani u odgovarajući upisnik pri nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Koje rizike pokriva kasko?

Kasko osiguranjem brodica ili jahti pokriveni su rizici:

 • pomorske ili prometne nezgode
 • nevremena (uključujući udar groma)
 • potonuća, prevrnuća, nasukanja
 • požara
 • eksplozije
 • provalne krađe, krađe cijelog plovila
 • loma jarbola i/ili loma jarbolnih križeva
 • kidanja pomičnih ili nepomičnih oputa
 • sudara ili udara bilo kojim čvrstim ili plutajućim predmetom
 • zlonamjernih postupaka trećih osoba
 • potresa
 • vulkanske erupcije.

Koje štete su osigurane?

Osigurane su štete nastale kao neposredna posljedica osiguranih rizika, a to su:

 • potpuni gubitak plovila
 • djelomični gubitak ili oštećenje (djelomične štete)
 • osiguranikovi troškovi spašavanja
 • troškovi neposredno prouzročeni nastankom osiguranog slučaja
 • nagrade za spašavanje
 • zajedničke havarije
 • troškovi utvrđivanja i likvidacije štete pokrivene osiguranjem.

Dopunska ugovaranja

Uz osiguranje brodice ili jahte (kasko) dodatno se može ugovoriti:

 • dobrovoljno osiguranje od odgovornosti prema trećima
 • osiguranje prijevoza brodice ili jahte kopnom
 • osiguranje jahte za vrijeme sportskih natjecanja
 • osiguranje jahte za vrijeme najma
 • osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Zbog različitih rizika kojima je izložena roba za vrijeme prijevoza može doći do oštećenja ili potpunog gubitka robe.

Osiguranjem robe u prijevozu pokriva se gubitak ili oštećenje robe zbog osiguranih rizika kao što su prometna nezgoda prijevoznog sredstva, elementarna nepogoda, požar ili eksplozija, neisporuka cijelih koleta, krađa, oštećenja pri rukovanju i sl. Osiguranje u pravilu zaključuje vlasnik robe (prodavatelj ili kupac), odnosno osoba koja bi pretrpjela gubitak u slučaju štete na robi.

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici ovisno o vlastitim potrebama mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici). Uz navedeno, u pokriće je moguće uključiti i niz posebnih okolnosti samog prijevoza (npr. usputno uskladištenje i sl.) kao i specifična pokrića za posebne vrste robe.

Osiguranje je moguće sklopiti za svaki pojedinačni prijevoz posebno ili, ako osiguranikovo poslovanje uključuje veći broj prijevoza tijekom godine, u obliku godišnjeg ugovora o osiguranju (generalne police) svih prijevoza.

Ovu vrstu osiguranja ugovaraju pravne ili fizičke osobe registrirane za djelatnost javnog cestovnog prijevoza tereta u domaćem ili međunarodnom cestovnom prijevozu.

Osiguranje prijevozničke odgovornosti pokriva odgovornost prijevoznika za gubitak ili oštećenje stvari preuzetih na prijevoz do kojeg dođe tijekom prijevoza. Pokrivene su štete za koje prijevoznik odgovara vlasniku robe.

Osiguranje prijevozničke odgovornosti ugovara se kao godišnje osiguranje. Premija ovisi o broju vozila, nosivosti pojedinog vozila te o tome radi li se o domaćem ili međunarodnom prijevozu.

KONTAKTIRAJTE NAS  hok_web-7

  Besplatni info telefon 0800 50 80