fbpx

Štete

Što u slučaju štete?

Bilo da je riječ o prometnoj nesreći, poplavi ili nekoj drugoj vrsti nezgode, znamo da ovaj trenutak nije ugodan. U želji da vam pomognemo, barem u onom dijelu koji se odnosi na osiguranje, navodimo kratke upute o tome što trebate poduzeti kako biste ostvarili pravo na naknadu štete. Svoju štetu možete prijaviti:

osobnim dolaskom u neku od poslovnica HOK osiguranja

putem aplikacije HOK digital, registrirajte se te brzo i lako prijavite štetu u nekoliko klikova. Uz HOK digital, u svakom trenu imat ćete kontrolu nad svim svojim odštetnim zahtjevima.

Upite o statusu štete i nadopunu dokumentacije šaljite na e-mail: stete@hok-osiguranje.hr

osobnim dolaskom u neku od poslovnica HOK osiguranja

putem aplikacije HOK digital, registrirajte se, te brzo i lako prijavite štetu u nekoliko klikova. Uz HOK digital, u svakom trenu imat ćete kontrolu nad svim svojim zahtjevima.

Upite o statusu štete i nadopunu dokumentacije šaljite na e-mail: stete@hok-osiguranje.hr

U slučaju sudara s drugim vozilom, odštetni zahtjev potrebno je podnijeti društvu za osiguranje kod kojeg je vozilo, odnosno osoba koja je skrivila nezgodu, osigurana od automobilske odgovornosti.

Kad je vozilo osobe koja je odgovorna za prometnu nesreću osigurano u HOK osiguranju, odštetni zahtjev možete podnijeti u Vama najbližem procjenilištu HOK osiguranja.

Kako bismo Vam olakšali postupak prijave štete i obradili ga u najbržem mogućem roku, bitno je da uz uredno popunjen obrazac prijave štete predate i sljedeću dokumentaciju:

 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila (obje strane)
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka prometne nesreće)
 • zapisnik o alkotestiranju (ako je provedeno)
 • Europsko izvješće o nezgodi.

Ako prometna policija nije napravila očevid prometne nesreće, preporučujemo da oba sudionika prometne nesreće sa svojim vozilima dođu na procjenu štete u HOK osiguranje radi rekonstrukcije nastanka štetnog događaja, čime se ubrzava postupak rješavanja odštetnog zahtjeva.

Ako zbog oštećenja vozila nisu pokretna, molimo Vas da pri prijavi štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi.

Štetu možete prijaviti neposredno u našim uredima za prijavu i procjenu šteta, na karti ispod.
Štetu možete prijaviti i putem e-maila.
Popunjeni obrazac za prijavu štete, kao i ostalu dokumentaciju i fotografije, molimo Vas pošaljite na e-mail adresu prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr .
Nakon prijave štete na e-mail adresu s koje je ista poslana, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete i daljnjim postupanjima.

U slučaju djelomične štete na motornom vozilu imate pravo samostalno odabrati servisnu radionicu u kojoj ćete izvršiti popravak Vašeg motornog vozila isključivo u skladu s popisom oštećenja koji je utvrdila ovlaštena osoba
HOK osiguranja i omjerom utvrđene odgovornosti. Ako je ovlaštena osoba HOK osiguranja utvrdila totalnu štetu na motornom vozilu (trošak popravka vozila nije komercijalno isplativ), naknada je ograničena na iznos totalne štete na vozilu u skladu s omjerom utvrđene odgovornosti.

Preuzmite obrazac za prijavu štete:

Prijava štete iz osiguranja automobilske odgovornosti
Prijava štete iz osiguranja automobilske odgovornosti
Informacije o postupanju odgovornog osiguratelja
Informacije o postupanju odgovornog osiguratelja
Upute za fotografiranje oštećenog vozila
Upute za fotografiranje oštećenog vozila
Notification of claim under motor third party liability insurance
Notification of claim under motor third party liability insurance
Izjava osiguranika (štetnika) automobilska odgovornost
Izjava osiguranika (štetnika) automobilska odgovornost
Insured's (at-fault party's) statement - motor third party liability
Insured's (at-fault party's) statement - motor third party liability

Ako je vaše vozilo kasko osigurano u HOK osiguranju, prijavu štete izvršite odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Kod ostvarenja rizika krađe, razbojstva, protupravnog oduzimanja vozila, požara, eksplozije te prometne nezgode za koju to nalažu propisi, štetu OBVEZNO prijaviti nadležnoj policijskoj postaji i osiguratelju u roku od 24 sata od saznanja.

Kako bismo Vaš zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i sljedeću dokumentaciju:

 • izvornik kasko police
 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila (obje strane)
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka štete)
 • zapisnik o alkotestiranju (ako je provedeno)
 • zapisnik o očevidu policije (ako ga posjedujete)

Štetu možete prijaviti neposredno u našim uredima za prijavu i procjenu šteta, na karti ispod.
Štetu možete prijaviti i putem e-maila.
Popunjeni obrazac za prijavu štete, kao i ostalu dokumentaciju i fotografije, molimo Vas pošaljite na e-mail adresu prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr .
Nakon prijave štete na e-mail adresu s koje je ista poslana, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete i daljnjim postupanjima.

Preuzmite obrazac za prijavu štete:

Prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska
Prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska
Upute za fotografiranje oštećenog vozila
Upute za fotografiranje oštećenog vozila

U slučaju nastanka osiguranog slučaja potrebno je poduzeti sve mjere radi smanjenja opasnosti koje prijete objektu ili stvarima.

Ako je šteta nastala zbog provalne krađe, razbojstva, eksplozije ili požara, potrebno je nastanak slučaja prijaviti MUP-u. Oštećenja na imovini trebaju ostati nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete, osim radi smanjenja opsega oštećenja.

Ako se zbog prirode oštećenih stvari pristupilo popravku, treba sačuvati oštećene dijelove za potrebe procjene štete.

Prijavu štete Hok osiguranju potrebno je izvršiti odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Štetu možete prijaviti neposredno u našim uredima za prijavu i procjenu šteta, prikazanim na karti ispod.
Štetu možete prijaviti i putem e-maila.
Popunjeni obrazac za prijavu štete, kao i ostalu dokumentaciju i fotografije molimo Vas pošaljite na e-mail adresu prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr .
Nakon prijave štete na e-mail adresu s koje je ista poslana, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete i daljnjim postupanjima.

Preuzmite obrazac za prijavu štete:

Prijava štete iz osiguranja imovine
Prijava štete iz osiguranja imovine

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

 • javiti se liječniku radi pružanja liječničke pomoći i pregleda
 • odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka osiguranog slučaja, odnosno objektivne mogućnosti prijave, nesretni slučaj prijaviti osiguratelju
 • po završetku liječenja dostaviti osiguratelju svu potrebnu dokumentaciju – medicinsku dokumentaciju i ostale podatke koje zahtijeva osiguratelj radi utvrđivanja obveze.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici Hok osiguranja.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno je popuniti svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu HOK osiguranja ili dostaviti putem pošte.

Štetu možete prijaviti neposredno u našim uredima za prijavu i procjenu šteta, prikazanim na karti ispod.
Štetu možete prijaviti i putem e-maila.
Popunjeni obrazac za prijavu štete, kao i ostalu dokumentaciju i fotografije molimo Vas pošaljite na e-mail adresu prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr .
Nakon prijave štete na e-mail adresu s koje je ista poslana, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete i daljnjim postupanjima.

Preuzmite obrazac za prijavu štete:

Prijava nesretnog slučaja
Prijava nesretnog slučaja
Prijava smrtnog slučaja
Prijava smrtnog slučaja

Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama. Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određeni propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.

Obrazac prijave osiguranog slučaja potrebno je popuniti svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu HOK osiguranja ili dostaviti putem pošte.

Štetu možete prijaviti neposredno u našim uredima za prijavu i procjenu šteta, prikazanim na karti ispod.
Štetu možete prijaviti i putem e-maila.
Popunjeni obrazac za prijavu štete, kao i ostalu dokumentaciju i fotografije molimo Vas pošaljite na e-mail adresu prijavi.stetu@hok-osiguranje.hr .
Nakon prijave štete na e-mail adresu s koje je ista poslana, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete i daljnjim postupanjima.

Preuzmite obrazac za prijavu štete:

Prijava štete iz osiguranja odvjetnicke odgovornosti
Prijava štete iz osiguranja odvjetnicke odgovornosti

Besplatni info telefon 0800 50 80