fbpx

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti osigurava se rizik obveze naknade štete trećoj osobi i to štete proistekle iz događaja za koji je osiguranik odgovoran.

Kod osiguranja od odgovornosti nije osigurana imovina osiguranika kao fizički pojam, nego tim osiguranjem osiguranik štiti svoj imovinski interes u nastojanju da spriječi smanjenje imovine do kojeg bi došlo zbog obveze naknade štete.

Vrste osiguranja od odgovornosti:

 • Opća odgovornost – građansko-pravna izvanugovorna odgovornost
 • Profesionalna – ugovorna odgovornost.

Općom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Uz dodatno ugovaranje može se zaključiti i odgovornost poslodavatelja prema vlastitim djelatnicima. Time se djelatnici tretiraju kao treće osobe sa stanovišta prava na naknadu štete po osnovi odgovornosti.

Profesionalnom [ugovornom] odgovornošću smatra se odgovornost nastala zbog profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza nastalih iz obavljanja pojedinih djelatnosti.

U ovu vrstu spadaju odgovornosti:

 • odvjetnika
 • javnih bilježnika
 • revizorskih tvrtki
 • upravitelja nekretninama
 • liječnika, stomatologa, ljekarnika
 • stečajnih upravitelja
 • posrednika u osiguranju i reosiguranju
 • zastupnika u osiguranju i reosiguranju
 • razne druge odgovornosti.

KONTAKTIRAJTE NAS  hok_web-7

  Besplatni info telefon 0800 50 80