fbpx

Osiguranje imovine

Odabirom odgovarajuće osigurateljne zaštite, štitite se od mogućih znatnih materijalnih gubitaka koje mogu prouzročiti raznovrsni rizici.

Osiguranje imovine predviđa mogućnost ugovaranja osiguranja za različite rizike kao što su:

 • požar i neki drugi rizici
 • potres
 • provalne krađe i razbojstva
 • lom stakla
 • osiguranje kućanstva
 • lom strojeva
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži.
hok_web_mojdom

Samo jedno mjesto na svijetu nazivate MOJ DOM. U njemu počinje i završava Vaš dan, nastaju najvrednije emocije, proživljavate najiskrenije trenutke. Sačuvajmo sigurnost svojeg doma i odaberimo zaštitu koja najviše odgovara našim potrebama.

Ovisno o odabiru, policom možemo zaštititi građevinski dio stana/kuće i stvari u njima, a ujedno i pokriti i izdatke za štete koje možemo nanijeti trećim osobama.

Građevinski dio stana/kuće – svi dijelovi građevinskog objekta, zidovi i zidne obloge, temelji, podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i sva ugrađena oprema poput vrata, prozora, bojlera, klimatizacijskih uređaja i drugog.

Stvari kućanstva – stvari koje služe za uređenje obiteljske kuće ili stana te za osobnu uporabu i potrošnju, kao i stvari posebne vrijednosti (gotov novac, umjetnine i zbirke i sl.)

Osiguranje se ugovara na novu vrijednost, a odabrati možemo jedan od sljedećih oblika pokrića:

Moj Dom objekt – osiguranje građevinskog dijela stana ili kuće od osnovnih požarnih i nekih drugih rizika te izljeva vode.

Moj Dom objekt + – osiguranje građevinskog dijela stana ili kuće od rizika pokrivenih paketom ”Moj Dom objekt” uz proširenje dodatnih rizika (poplava, oborinske vode, vandalizam i sl.)

Moj Dom objekt + kućanstvo – objedinjuje osiguranje građevinskog dijela i stvari u kućanstvu + lom stakla + odgovornost prema trećim osobama.

Moj dom pokrića
RiziciMOJ DOM objektMOJ DOM objekt +MOJ DOM objekt i kućanstvo
Požarni rizici
Požar i direktan udar groma
Eksplozija
Pad i udar letjelice
Udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila u osigurani objekt
Manifestacije i demonstracije
Posredni udar groma--
Elementarne nepogode
Oluja
Tuča
Pritisak snježne mase
Poplava, bujica i visoka voda-
Oborinske vode-
Izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
Izljev vode zbog loma cijevi
Izljev vode zbog začepljenja dovodnih i odvodnih cijevi-
Šteta na cijevima zbog mehaničkog loma-do 3 mdo 3 m
Izljev vode iz naprava koje nisu priključene na vodovodnu mrežu (akvarij i sl.), ali bez popravka tih naprava--
Izljev vode zbog smrzavanja cijevi--
Vandalizam-
Lom stakla
Stakla na vratima i prozorima stana te staklene pregradne stijene--
Provalna krađa i razbojstvo
Provalna krađa i razbojstvo u osiguranom kućanstvu--
Štete na objektu i ogradi pri provalnoj krađi--
Razbojstvo izvan mjesta osiguranja--
Osiguranje privatne odgovornosti--
Dodatni troškovi
Troškovi ćišćenja rušenja, gašenja, demontaže i montaže
Troškovi traženja mjesta štete-
Troškovi najma zamjenskog stana ( u slučaju štete)--

Moj dom kućanstvo

Dom je za većinu nas najveća životna investicija, kao i najveća materijalna vrijednost koju posjedujemo i upravo zbog toga osiguranje našeg doma bi nam trebalo biti na vrhu liste prioriteta. Naša je odluka želimo li prepustiti slučajnim događajima da upravljaju našim domom i nadati se da će sve biti u redu ili možemo odlučiti zaštititi ga odabirom pokrića koji najbolje odgovara našim potrebama i našem prostoru.

Odabirom jednog od ponuđenih oblika pokrića, biramo zaštitu od nepredviđenih gubitaka koji mogu nastati zbog šteta nastalim na:

 • stvarima u kućanstvu (stvari koje služe za uređenje obiteljske kuće ili stana te za osobnu uporabu ili potrošnju)
 • stvarima posebne vrijednosti (gotov novac, nakit, umjetnine i sl.)
 • stambenoj opremi (raznim oblogama na podu, zidu i stropu, podovima, uređajima za grijanje i klimatizaciju, opremi  za kupaonicu i sl.), antenama i vrtnom namještaju
 • staklenim površinama (staklima na vratima i prozorima stana, staklenim pregradnim stijenama).

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost u svojstvu privatne osobe za štete učinjene trećim osobama i njihovim stvarima. Osiguranje  se ugovara na novu vrijednost.

Odabrati možemo jedan od sljedećih oblika zaštite koji se međusobno razlikuju prema broju osiguranih rizika i visini pokrića:

 • Moj Dom kućanstvo osnovno
 • Moj Dom kućanstvo standardno
 • Moj Dom kućanstvo optimalno
Moj dom kućanstvo
RiziciVrsta ugovorenog oblika pokrića:
OsnovnoStandardnoOptimalno
Požarni rizici
Požar i direktan udar groma
Eksplozija
Pad i udar letjelice
Udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila u osigurani objekt
Manifestacije i demonstracije
Posredni udar groma-
Elementarne nepogode
Oluja
Tuča
Pritisak snježne mase
Poplava, bujica i visoka voda-
Oborinske vode-
Izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
Izljev vode zbog loma cijevi
Izljev vode zbog začepljenja dovodnih i odvodnih cijevi-
Šteta na cijevima zbog mehaničkog loma-
Izljev vode iz naprava koje nisu priključene na vodovodnu mrežu (akvarij i sl.), ali bez popravka tih naprava-
Izljev vode zbog smrzavanja cijevi-
Šteta zbog izljeva vode iz otvorenih slavina-
Vandalizam-
Lom stakla
Stakla na vratima i prozorima stana te staklene pregradne stijene
Umivaonici, WC školjke (sanitarna keramička oprema)--
Ceran ploče na površinama za kuhanje--
Provalna krađa i razbojstvo
Provalna krađa i razbojstvo u osiguranom kućanstvu
Štete na objektu i ogradi pri provalnoj krađi
Razbojstvo izvan mjesta osiguranja-
Provalna krađa u zaključanom motornom osobnom vozilu
Osiguranje privatne odgovornosti
Dodatni troškovi
Troškovi ćišćenja rušenja, gašenja, demontaže i montaže
Troškovi traženja mjesta štete-
Troškovi najma zamjenskog stana (u slučaju štete)--
hok apartman

Paket osiguranja imovine HOK APARTMAN odnosi se na osiguranje imovine i interesa prilagođeno potrebama iznajmljivača sa smještajnim kapacitetom do 30 ležajeva.

Osiguranje se primjenjuje na nastanjene i nenastanjene stambene objekte i stvari kućanstva namijenjene iznajmljivanju kao što su stambene kuće (nastanjene ili nenastanjene/vikend-kuće) i apartmani.

Objekti i pokretnine osigurani su na NOVU vrijednost, osim objekata i pokretnina čija je vrijednost manja od 40% nove vrijednosti pa se smatra da su osigurani na sadašnju vrijednost.

Uz ugovoreno osiguranje od požara i nekih drugih rizika ili osiguranja kućanstva moguće je dodatno ugovoriti i osiguranje od rizika potresa.

Osiguranjem od potresa nadoknađuju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa jačine 5 ili više stupnjeva Mercalli–Cancani–Siebergove ljestvice.

Osiguranje se ugovara uz odbitnu franšizu (udio osiguranika u šteti) od 2% od iznosa osiguranja. Doplatom premije moguće je otkupiti franšizu.

Osiguranjem od rizika provalne krađe i razbojstva pruža se osigurateljna zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva te od obijesti (vandalizma) u tijeku izvršenja provalne krađe.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari te šteta uzrokovana oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava i sl.) u kojima su osigurane stvari pri izvršenju ili pokušaju izvršenja provalne krađe ili razbojstva.

Što se sve može osigurati?

 • pokretne stvari u zgradama ili prostorijama, namještaj i uređaji u uredima, ugostiteljskim objektima, ustanovama itd.
 • novac, dragocjenosti, vrijednosni papiri, zbirke i sl.
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvodi, gotovi proizvodi, pomoćni i potrošni materijal, sitni inventar i oprema
 • novac i druge vrijednosti za vrijeme prijenosa i prijevoza
 • stvari u muzejima, na izložbama, u crkvama i javnim knjižnicama.

Način osiguranja

Osiguranje se može sklopiti na:

 • ukupnu vrijednost stvari
 • na „prvi rizik“ (kada osiguranik ne želi iznos osiguranja odrediti prema ukupnoj vrijednosti svih stvari, već samo prema tome koliko se pri nastajanju jednog osiguranog slučaja – krađe ili razbojstva, može, s obzirom na prirodu stvari, odnijeti, odnosno oštetiti)
 • taksiranu vrijednost (sporazumno utvrđenu vrijednost za svaku stvar posebno).

Osiguranjem stakla od loma pruža se osigurateljna zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog bilo kojeg rizika kojem su izložene osigurane stvari osim za štetu uzrokovanu:

 • ratnim operacijama ili pobunama
 • premještanjem osiguranih stvari u prostorijama koje nisu naznačene kao mjesto osiguranja
 • ogrebotinama i sl. površinskim oštećenjima
 • klizanjem i slijeganjem tla
 • kod nadgrobnih spomenika pri otvaranju ili zatvaranju grobnice.

Što se sve može osigurati?

 • sve vrste stakala
 • svjetleći natpisi i reklame
 • mramorne ili ploče od umjetnog kamena na stolovima, pultovima i sl.
 • porculanski umivaonici i zahodske školjke
 • spomenici od kamena, betona i kovine
 • neonske i ostale svjetleće cijevi s pripadajućim uređajima ili bez njih.

Osiguranjem strojeva od loma pruža se osigurateljna zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog:

 • nezgode u pogonu (događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi s uporabom osigurane stvari)
 • nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili neke druge osobe.

Što se može osigurati?

 • strojevi, strojni i električni uređaji i instalacije, zajedno s punjenjem, postoljem, ležištem i temeljem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari.

Uz posebno ugovaranje u osiguranje se mogu uključiti i:

 • dalekovodi i kabelski vodovi visokog napona
 • cjevovodi i mreže (plinovodi, toplovodi, vodovodna i kanalizacijska mreža i sl.)
 • instalacije centralnog grijanja
 • krupni alat, trake, lanci i užad i sl.
 • elektronička računala
 • ostali predmeti predviđeni Uvjetima.

Bonus/malus

Na temelju ostvarenog tehničkog rezultata (odnosa likvidiranih šteta i naplaćene tehničke premije) u određenom osigurateljnom razdoblju odobrava se bonus u obliku sniženja premije, odnosno malus u obliku doplatka na premiju. Maksimalan popust/malus iznosi 30%.

Franšiza

Osiguranje se ugovara uz odbitnu standardnu franšizu (udio osiguranika u šteti) od 10% od iznosa štete. Doplatom premije moguće je otkupiti franšizu.
Osiguranje se, osim uz standardnu franšizu, može ugovoriti i uz primjenu veće franšize, što rezultira smanjenjem premije osiguranja.

Što se može osigurati?

Osiguranjem objekata u izgradnji može se ugovoriti osigurateljna zaštita za:

 • građevinski objekt u izgradnji [novogradnje, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije i sl.]
 • građevinske i obrtničke radove, instalacijski materijal te opremu namijenjenu za ugradnju u osigurani objekt
 • građevinsku opremu i pomoćne objekte obuhvaćene u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji i koje služe za izgradnju.

Koje rizike pokriva?

Osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu zbog djelovanja sljedećih osnovnih rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • snijega i leda
 • snježne lavine
 • kiše
 • odronjavanja, urušavanja i slijeganja tla
 • nepredviđene građevinske nezgode
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalne krađe i razbojstva
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice.

Uz posebno ugovaranje osiguravajuća zaštita može se proširiti i na dopunske rizike:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama i prema djelatnicima.

Franšiza

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%. Doplatom premije moguće je otkupiti franšizu.
Osiguranje se, osim uz standardnu franšizu, može ugovoriti i uz primjenu veće franšize što rezultira smanjenjem premije osiguranja.

Što se može osigurati?

Osiguranjem objekata u montaži može se ugovoriti osigurateljna zaštita za:

 • metalne konstrukcije sa strojnom i elektroopremom ili bez nje
 • strojeve i strojnu elektroopremu, instalacije, aparate, kao i postolja i temelje, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekta u montaži
 • montažnu opremu i pomoćne objekte koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži i služe za montažu.

Koje rizike pokriva?

Osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu zbog djelovanja sljedećih osnovnih rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • snijega i leda
 • snježne lavine
 • kiše
 • odronjavanja, urušavanja i slijeganja tla
 • nezgode pri montaži
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalne krađe i razbojstva.

Uz posebno ugovaranje, osiguravajuća zaštita može se proširiti i na dopunske rizike od:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama i prema djelatnicima.

Franšiza

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%. Doplatom premije moguće je otkupiti franšizu.
Osiguranje se, osim uz standardnu franšizu, može ugovoriti i uz primjenu veće franšize, što rezultira smanjenjem premije osiguranja.

IPID HOK Naočale Ghetaldus
IPID HOK Naočale Ghetaldus
Informacije ugovaratelju Imovina
Informacije ugovaratelju Imovina

KONTAKTIRAJTE NAS  hok_web-7

  Besplatni info telefon 0800 50 80