Odvjetnička odgovornost

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika pokriva rizik od profesionalne odgovornosti proistekle iz profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza nastalih iz obavljanja djelatnosti, u ovom slučaju obavljanjem odvjetništva.

Odvjetništvo je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Kontaktirajte nas



hok_web-7

Besplatni info telefon 0800 50 80