fbpx

O nama

O nama
HOK OSIGURANJE
Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. Zagreb na tržištu osiguranja prisutna je od 2001. godine. Registrirano tada kao HOK-OSIGURANJE dioničko društvo za osiguranje od odgovornosti odvjetničke djelatnosti, obavljalo je samo poslove osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika. U razdoblju 2002. – 2006. postignut je zavidan poslovni rezultat u tržišnom segmentu osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika, u kojem je Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. i danas tržišni lider, s tržišnim udjelom od više od 90%. Krajem 2006. godine, a u procesu usklađivanja s odredbama Zakona o osiguranju, u Društvu se odvijaju strateške organizacijske, financijske, formalne i sve druge promjene, s ciljem daljnjeg napretka Društva i opstanka na sve zahtjevnijem tržištu. Konačni rezultat navedenih promjena je rješenje HANFA-e, kojim se HOK-OSIGURANJU d.d. daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora iz svih vrsta neživotnih osiguranja. Tijekom 2007. izvršena je promjena imena tvrtke u Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Danas se Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. bavi poslovima svih vrsta neživotnih osiguranja na cjelokupnom teritoriju RH. Oslanjajući se na postojeću bazu klijenata, strategija je ostvariti visoku specijalizaciju ne samo u osiguranjima od odgovornosti već u svim vrstama osiguranja. S tim ciljem Društvo je provelo procese reorganizacije, redizajna postojećih i definiranja novih proizvoda te razvoja i implementacije prodajnih kanala.

HOK d.d. planira izdanje nove podređene obveznice oznake HOKO-O-25CA, dospijeća 2025. godine – planirani datum izdanja: 18.12.2020.

Dana 18.12.2020. uspješno je izdana podređena korporativna obveznica HOKO-O-25CA u iznosu od HRK 17.000.000,00, koliki je bio i ciljani iznos izdanja.

Puni naziv: HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje

Skraćeni naziv: HOK-OSIGURANJE d.d.

Sjedište: Capraška ulica 6, 10 000 Zagreb

Temeljni kapital: 4.000.000,00 EUR, u cijelosti uplaćen i podijeljen na 298.000 izdanih dionica

MBS: 080401248 (upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu), MB: 01578740, OIB: 00432869176

IBAN: HR7323600001101386914, Zagrebačka banka d.d.

Besplatni info telefon 0800 50 80