fbpx

Informacije o HOKO-O-25CA

Polugodišnji izvještaj 30.6.2022.
Polugodišnji izvještaj 30.6.2022.
7478000090THK2NOZI72 -2021-12-31-hr
7478000090THK2NOZI72 -2021-12-31-hr
Utvrđenje i objava GFI 2021
Utvrđenje i objava GFI 2021
HOK Prijedlog upotrebe dobiti 2021
HOK Prijedlog upotrebe dobiti 2021
Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica
Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica
Konačni uvjeti izdanja obveznica
Konačni uvjeti izdanja obveznica
Prospekt uvrštenja
Prospekt uvrštenja

Besplatni info telefon 0800 50 80