HOK Osiguranje

O nama

Kontakt

Besplatni info telefon: 0800 50 80

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.
Capraška ulica 6
HR-10000 Zagreb
Croatia
Tel: 385 1 53 92 500
Fax: 385 1 53 92 520
e-mail: hok@hok-osiguranje.hr

Prijava i procjena šteta
Samoborska 294
HR-10090 Susedgrad
T: 01/6407 630 i 01/6407 634
F: 01/6407 633

Upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 00432869176
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža