HOK Osiguranje

Kasko osiguranje

Koje rizike pokriva kasko osiguranje?

Šteta na vozilu bit će vam nadoknađena u slučaju:
- krađe, provalne krađe i razbojstva
- uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nezgodama [udar, prevrnuće, iskliznuće] kada ste Vi prouzročili ili ste suodgovorni za nezgodu
- kada je vozilo oštećeno bez Vašeg znanja
- zbog pada ili udarca nekog predmeta
- vremenskih nepogoda [oluje, tuče i udara groma]
- požara, eksplozije i drugih ugovorenih rizika.
Ako ne želite ugovoriti potpuno kasko osiguranje, na raspolaganju Vam je odabir jedne od kombinacija djelomičnog kasko osiguranja kojim su osigurani samo pojedini rizici:
- komb. A - požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračnih letjelica, manifestacija i demonstracija
- komb. B - oštećenje ili lom stakla na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao i štete izravno prouzročene od divljači i domaćih životinja
- komb.C - troškovi vuče, odnosno prijevoza osobnog automobila do mjesta prebivališta, odnosno sjedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog prometne nezgode ili kvara, kao i troškovi prijevoza vozača i putnika prijevoznim sredstvom u javnom prometu do mjesta prebivališta odnosno sjedišta, a najviše prema broju registriranih mjesta
- komb. E - lom stakla na osobnom automobilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima.

Što je franšiza?

Franšiza je udio osiguranika u šteti. Ugovaranje franšize podrazumijeva da osiguranik na vlastiti teret snosi jedan dio štete i da se naknada iz osiguranja umanjuje za ugovoreni iznos franšize.

Kod potpunog kaska franšiza se ugovara u postotku od iznosa novonabavne cijene vozila, a ugovoriti se može osiguranje bez franšize ili u iznosu od 1,2,3,4,5 % od novonabavne cijene vozila.

[Npr. novonabavna cijena vozila = 150.000,00 kn; Ugovorena franšiza 1% iznosila bi 1.500,00 kn što podrazumijeva da se naknada iz osiguranja umanjuje za iznos od 1.500,00 kn koliko je ugovoreni udio osiguranika u šteti].

Obvezna odbitna franšiza ugovara se u slučaju ostvarenja rizika krađe, razbojničke krađe ili protupravnog oduzimanja vozila i iznosi:
- 20% od utvrđene osigurnine ako je osigurani slučaj ostvaren u prvoj godini osiguranja za isto vozilo
- 10% od utvrđene osigurnine ako je osigurani slučaj ostvaren u drugoj godini osiguranja za isto vozilo
- 0% od utvrđene osigurnine ako je osigurani slučaj ostvaren u trećoj i svakoj sljedećoj godini osiguranja za isto vozilo.

Dodatnim ugovaranjem i doplatom premije moguće je otkupiti ovu obveznu franšizu.

Gdje vrijedi zaključeno osiguranje?

Osigurateljno pokriće vrijedi na području Republike Hrvatske i na područjima zemalja članica Sustava ZELENE KARTE, osim na području Srbije i Crne Gore, što se može posebno ugovoriti.

Promjena vlasnika vozila

Ako se za vrijeme trajanja osiguranja promjeni vlasnik vozila, ugovor o kasko osiguranju prestaje istekom 24. sata dana kada je novi vlasnik odnosno korisnik preuzeo vozilo.

Međutim, temeljem pisanog zahtjeva starog vlasnika, osiguratelj može odobriti prijenos ugovorenih prava i obveza iz ugovora o osiguranju na novog vlasnika do isteka tekućeg osigurateljnog razdoblja, pod uvjetom da je prenositelj prava i obveza uplatio premiju osiguranja u cjelini.

Ako dođe do promjene vlasnika vozila po osnovi nasljeđivanja, ugovor ostaje na snazi.

Bonusi i pogodnosti

Različitim pogodnostima nagrađujemo ukazano povjerenje te bonusima stimuliramo savjesne vozače:
- osiguraniku koji prvi put ugovara kasko osiguranje za vozilo, na temelju stečenog bonusa na polici automobilske odgovornosti ili postojeće kasko police još jednog vozila, odobravano 10% - 30% bonusa
- osiguraniku koji obnavlja policu autokaska odobravamo 10% - 50% bonusa temeljem neprijavljenih šteta
- priznajemo stečeno pravo na bonus kod drugih osiguratelja
- osiguraniku koji ima zaključeno potpuno kasko osiguranje za osobni automobil najmanje u razdoblju od dvije uzastopne godine s priznatim bonusom od 50%, darujemo superbonus za to vozilo. To pravo znači da u slučaju prijavljene prve štete osiguranik neće izgubiti bonus
- osobama s invaliditetom odobravamo 10 - 20% popusta
- na starost vozila 10 - 20% popusta
- za jednokratno plaćanje - 5% popusta
- mogućnost obročnog beskamatnog plaćanja premija.
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža