HOK Osiguranje

Autoodgovornost

Osiguranje od automobilske odgovornosti dužni su ugovoriti svi vlasnici ili korisnici vozila prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.

Predmet osiguranja
Vaša odgovornost za štetu koja nastane uporabom motornog vozila trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušena zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Tko ima pravo na naknadu štete?
Kada do prometne nezgode dođe Vašom krivnjom, pravo na naknadu štete imaju osobe koje su sudjelovale u prometnoj nezgodi:
- osobe koje se nalaze u drugom vozilu
- pješaci
- putnici u Vašem automobilu.
 
Tko nema pravo na naknadu štete?
- vozač vozila kojim je prouzročena šteta te njegovi pravni sljednici glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača, vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Gdje vrijedi zaključeno osiguranje?
Osigurateljno pokriće vrijedi na području Republike Hrvatske i na područjima zemalja članica sustava ZELENE KARTE.


Zelena karta -međunarodna karta za osiguranje vozila
Služi kao dokaz u ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti. Izdaje se uz policu osiguranja i koristi se prilikom odlaska vozilom u inozemstvo.

U slučaju nezgode

Nažalost, nezgode se događaju i najčešće su posljedice veće ili manje štete na vozilima iako se, nažalost, događa i velik broj prometnih nesreća s puno težim i tragičnim posljedicama za vozače, putnike ili pješake.

U želji da Vam pomognemo u takvoj situaciji, barem u onom dijelu koji se odnosi na osiguranje, navodimo kratke upute o tome što treba poduzeti da biste ostvarili svoje pravo na naknadu štete.

Što poduzeti?

Ako je nastala manja materijalna šteta
- Ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa.
- Popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima - zapišite registarsku oznaku, ime i adresu vozača i vlasnika vozila drugoga sudionika prometne nezgode te podatke o njegovu osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv osiguratelja, broj i valjanost police osiguranja, a ako se radi o stranom vozilu – broj i valjanost zelene karte). Ako nema zelene karte, zapišite broj police i šifru osiguratelja. Europsko izvješće o nezgodi ima jedinstven tekst na svim jezicima. Upute o popunjavanju nalaze se na poleđini Europskog izvješća o nezgodi. Europskim izvješćem o nezgodi se ni u kom slučaju ne priznaje krivnja. Ono služi isključivo za prikupljanje objektivnih podataka.
- Ako Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja o krivnji, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično, preporučujemo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nezgode.

Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta
- Pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć.
- Poduzeti potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti te omogućio normalan tijek prometa.
- Pobrinuti se da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi.
- Upaliti sve pokazivače smjera te postaviti sigurnosni trokut [najmanje 50 m od mjesta prometne nesreće].
- O nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Prijava štete

U slučaju sudara s vozilom hrvatske registracijske oznake
- Odštetni zahtjev podnijeti društvu za osiguranje kod kojeg je osoba koja je skrivila nezgodu [štetnik] osiguran od automobilske odgovornosti. Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu koji možete dobiti u svakom osiguravajućem društvu.
- Društvo za osiguranje kojem je podnesen odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na vozilu nakon čega se može pristupiti popravku vozila [ovisno o vrsti štete].
- U slučaju tjelesnih ozljeda ili smrti, oštećena osoba ima pravo na naknadu štete zbog pretrpljenih fizičkih boli, invalidnosti, nagrđenja, duševnih boli zbog smrti bliskog srodnika i sl.

U slučaju sudara s vozilom inozemne registracijske oznake
- Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje ili bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti odštetni zahtjev ili dati informaciju o daljnjim postupanjima.
- Za strana vozila s policom graničnog osiguranja koju je izdalo jedno od hrvatskih društava za osiguranje, odštetni zahtjev podnosi se tom društvu ili Hrvatskom uredu za osiguranje.

U slučaju sudara s vozilom HV-a
- Odštetni zahtjev podnosi se na adresu MINISTARSTVA OBRANE RH – služba za prijem i potporu.

U slučaju sudara s neosiguranim vozilom ili nepoznatim vozilom
- Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje ili jednom od društava za osiguranje koje će zaprimljeni zahtjev proslijediti na rješavanje Hrvatskom uredu za osiguranje ili uz prethodnu suglasnost Hrvatskog ureda za osiguranje zahtjev riješiti samostalno.
- U slučaju sudara s nepoznatim vozilom nadoknađuje se samo šteta zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.
- Takve štete isplaćuju se na teret Garancijskog fonda osnovanog pri Hrvatskom uredu za osiguranje koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, HUO ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

U slučaju nezgode u inozemstvu
- Obavijestiti prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati).
- Zapisati podatke o drugom sudioniku prometne nezgode - registracijski broj, ime i adresu vozača te vlasnika vozila kao i podatke o osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Ako je i drugi sudionik prometne nezgode upravljao vozilom strane registracijske oznake, zapisati i podatke iz njegove zelene karte osiguranja odnosno zahtijevati duplikat ili kopiju zelene karte.
- Zapisati imena i adrese očevidaca te, po mogućnosti, slikati mjesto prometne nezgode.
- Popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi. Europsko izvješće o nezgodi ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. Europsko izvješće o nezgodi sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do prometne nezgode. Križićem označiti odgovarajuću varijantu i izraditi što točniju skicu nezgode.
- Ne potpisivati nikakve izjave ako ne razumijete jezik kojim su pisane.

Ako je drugi sudionik skrivio prometnu nezgodu, odštetni zahtjev podnosi se izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguratelj procjenjuje štetu na vozilu, uručuje zapisnik o procjeni te upućuje na izvršenje popravka vozila. Ako ste odlučili popravak izvršiti u inozemstvu, od stranog osiguratelja zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti izravno radionici. Odštetni zahtjev možete podnijeti tijekom boravka u inozemstvu, ali i nakon povratka u Hrvatsku. Za više informacija predlažemo da posjetite internetske stranice nacionalnog Ureda zelene karte posjećene zemlje.

Ako ste Vi skrivili prometnu nezgodu, prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nezgode trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid prometne nezgode te za stranog sudionika prometne nezgode valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države.

O prometnoj nezgodi dužni ste odmah obavijestiti svojeg osiguratelja u Hrvatskoj.
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža