HOK Osiguranje

Vijesti

Procjena šteta na novoj adresi

Obavještavamo sve stranke da prijava i procjena šteta radi na novoj adresi Samoborska 294, 10000 Zagreb u sklopu auto kuće Štasni d.o.o.

Telefon: 01-640-7630 ili 01-640-7634
Fax: 01-640-7632

Na staroj adresi više ne obavljamo prijavu i procjenu.
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža