HOK Osiguranje

Odvjetnička odgovornost

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika pokriva rizik od profesionalne odgovornosti proistekle iz profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza nastalih iz obavljanja djelatnosti, u ovom slučaju obavljanjem odvjetništva.

Odvjetništvo je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određeni propušten oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojim se trećim osobama prouzrokuje šteta pri:
- davanju pravnih savjeta
- sastavljanju isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.)
- sastavljanju tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka
- zastupanju stranki.
HOK video
Prodajna mreža Prodajna mreža